سفارش تبلیغ
صبا
شهید مصطفی صفری تبار به روایت همسر

 اقا مصطفی(کمیل)همیشه دائم الوضو بودند  

 

و در هر شرایطی نماز رو اول وقت می خوندند ، روزی ایشان با لباس کار ماهیگیری و شکار هنگام نماز ، شروع به نماز خواندن کردند،دیگران گفتند بابا خونه نزدیکه چند دقیقه دیگه میریم خونه با سر و وضع تمیز نماز میخونیم ... 

اما مصطفی گفت: وقتی قراره اول وقت باشه یعنی اول وقت ...

روایت نماز خواندن شهید کمیل صفری تبار ( از زبان همسرشان ): او عادت داشت نماز را با غم و اندوه بخواند و سرش را کج بگیرد و حتّی در نماز از خوف الهی گریه می کرد، وقتی که به او می گفتیم: شما باید خوشحال باشی که نماز می خوانی و با خدا راز و نیاز می کنی! چرا اینجوری نماز می خوانی؟! می گفت: « ببین؛ رهبرِ ما هم با مظلومیّت نماز می خونه« او می گفت: همسرم! بدان که نمازِ ما در برابر این همه نعمت هایی که خالق یکتا به ما ارزانی داشته است، حدّأقلِّ سپاسگزاری است و از اینکه نمی توانم آنگونه که شایستة خداوند است او را عبادت کنم خوف دارم.+ نوشته شـــده در دوشنبه 92 آبان 27 ساعــت ساعت 6:17 عصر تــوسط آیینه چی | نظر